Rejestr Zmian

Jesteś tutaj:

Rejestr zmian

  • Data: określa dokładny czas wprowadzenia zmiany
  • Tutuł artykułu: pokazuje, które z dokumentów lub informacji zostały dodane, zmodyfikowane lub usunięte
  • Rodzaj operacji: określa typ zmiany
  • Redaktor: wskazuje obobę odpowiedzialną za dokonanie zmiany

Data dokonania zmiany Tytuł artykułu Rodzaj operacji Redaktor
2018-06-14 14:40:17 Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nie Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-06-14 14:17:37 Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nie Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-06-14 14:17:12 Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nie Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-06-14 14:16:52 Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nie Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-06-14 14:15:14 Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nie Opublikowano Agnieszka Aksamit
2018-06-14 14:08:22 Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nie Utworzono Agnieszka Aksamit
2018-06-05 13:54:59 Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nie Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-05-29 10:05:37 Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nie Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-05-29 08:21:26 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zakładu Oczyszczania Mi Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-05-29 08:19:10 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zakładu Oczyszczania Mi Utworzono Agnieszka Aksamit
2018-05-21 11:05:31 „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU OCZYSZCZANIA M Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-05-18 15:10:40 Dział Oczyszczania Miasta Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-05-18 15:07:29 Wydział Zarządzania Środowiskowego Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-05-18 15:06:58 Dział Płac i Rozliczeń Edytowano treść Agnieszka Aksamit
2018-05-18 15:06:04 Dział Utrzymania Ruchu Edytowano treść Agnieszka Aksamit