Menu: WYNIKI POSTĘPOWANIA

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Nazwa Data Kategoria
Usługa leasingu pojazdów 28/11/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych do bezpylnego odbioru i transportu odpadów 29/10/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg. 16/10/2018 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 03/09/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w mieście Mysłowice 21/08/2018 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w mieście Mysłowice 14/06/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 29/05/2018 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH” 11/05/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa worków foliowych do gromadzenia komunalnych odpadów segregowanych 28/02/2018 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 26/02/2018 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 19/02/2018 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa używanych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych 08/02/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa worków foliowych do gromadzenia komunalnych odpadów segregowanych 08/02/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach” 02/02/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 02/02/2018 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 29/12/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 15/12/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 15/12/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Wykonanie prac remontowo – budowlanych, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i modernizacja sieci c.o. w budynku Zarządu Spółki w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 11 25/09/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 13/09/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Wykonanie prac remontowo – budowlanych, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i modernizacja sieci c.o. w budynku Zarządu Spółki w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 11 12/09/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa elementów betonowych 12/09/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika o pojemności 5000 dm3 do jego magazynowania i dystrybucji 01/09/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa elementów betonowych - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 23/08/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 21/08/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 5000 dm3 do jego magazynowania i dystrybucji 02/08/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa worków foliowych do gromadzenia komunalnych odpadów segregowanych 11/07/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Naprawa ogumienia 30/06/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych 21/06/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa worków foliowych do gromadzenia komunalnych odpadów segregowanych 07/06/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Naprawa ogumienia 05/06/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych 01/06/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa używanych kontenerów stalowych, ocynkowanych na odpady komunalne o pojemności 1100L 09/05/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne 12/04/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne 06/04/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne 03/03/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 21/02/2017 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 24/01/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 02/01/2017 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 1430/195 na ul. Piaskowej w Mysłowicach 14/12/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 29/11/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
,,Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 1430/195 na ul. Piaskowej w Mysłowicach” 15/11/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 17/10/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa legalizowanej wagi platformowej wraz z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem sprawnego urządzenia 05/07/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych, w tym popiołu 30/06/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych 30/06/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowego kontenera biurowego do wyposażenia PSZOK 30/06/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa elementów betonowych 24/06/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowych kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych 22/06/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowego kontenera biurowego do wyposażenia PSZOK 15/06/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych, w tym popiołu 15/06/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych 15/06/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa legalizowanej wagi platformowej wraz z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem sprawnego urządzenia 14/06/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa elementów betonowych 14/06/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH 10/06/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH 10/06/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowych kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych 07/06/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 30/05/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH 25/05/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych finansowana w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” - POSTĘPOWANIE UNIEWAZNIONE 10/05/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do bezpylnego odbioru i transportu odpadów komunalnych, w tym popiołu finansowana w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 10/05/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa używanych kontenerów o pojemności 1100L na odpady komunalne 26/04/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa używanych kontenerów o pojemności 1100L na odpady komunalne 25/03/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 25/03/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 18/03/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 03/03/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa używanych kontenerów o pojemności 1100L na odpady komunalne 17/02/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 05/02/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowych pojemników na segregowane odpady komunalne 05/02/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 22/01/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 20/01/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowych pojemników na segregowane odpady komunalne 20/01/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa worków na odpady odpady komunalne gromadzone selektywnie 19/01/2016 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 11/01/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa worków na odpady komunalne gromadzone selektywnie 04/01/2016 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne 06/11/2015 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne 08/10/2015 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych 20/07/2015 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Naprawa ogumienia 07/07/2015 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych 24/06/2015 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 27/05/2015 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 22/05/2015 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej 28/01/2015 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady komunalne 21/01/2015 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach 21/01/2015 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
,,Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady komunalne” 17/01/2015 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
,,Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń należących do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach” 08/01/2015 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady komunalne 21/10/2014 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 5 000 dm 3 do jego magazynowania i dystrybucji 09/09/2014 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
,,Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 5 000 dm3 do jego magazynowania i dystrybucji” 26/08/2014 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA SP. ZO.O. W MYSŁOWICACH” 30/05/2014 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
,,Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady komunalne” 20/05/2014 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach" 19/05/2014 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa worków na odpady komunalne i gromadzone selektywnie 22/01/2014 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
,,Dostawa worków na odpady komunalne i gromadzone selektywnie” 09/01/2014 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 30/12/2013 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Dostawa nowego i bieżnikowanego ogumienia samochodowego 30/12/2013 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 19/11/2013 Wyniki postępowania - podpisanie umowy
Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 23/10/2013 Wyniki postępowania - rozstrzygnięcie